Маркетолог- деп оның міндеттеріне талапты қанағаттандыру, бәсекелестікті күшейтетін стратегияны ойластыру, тауардың сұранысын және табысын арттыруға жататын маман иесін айтамыз.Тауардың сұранысқа ие болуы, оның пайда әкелуі осы маркетологтарға байланысты болады,себебі олар сатып алушыға керек тауарды максималды түрде біле алады.

МАРКЕТИНГ мамандығы, маркетологтар тұтыну нарығын, бәсекелестерді зерттеумен ғана емес,өздерінің маркетингтік стратегияларын ұйымдастырумен, тауарлар мен қызметтерді сәтті табысқа келтірумен айналысады.Маркетолог келген ақпаратты зерттеп, қорытынды шығарып, оңтайлы шешім қабылдайды.Алынған нәтижелер негізінде, оңтайлы жолдарды пайдаланып маркетинг кешенін ұйымдастыра отырып, тұтынушының көңілінен шығуға әрекет жасайды.

Академиялық дәреже : Экономика және бизнес бакалавры

ЕНТ/КТА-да таңдау пәні : ГЕОГРАФИЯ

Оқу түрі : күндізгі,сырттай, қашықтықтан оқыту

Оқу ұзақтығы : орта білімнен кейін 4 жыл (күндізгі)

арнаулы орта білімнен кейін 3 жыл (күндізгі, сырттай, қашықтықтан оқыту.)

жоғары білімнен кейін 2 жыл(сырттай, қашықтықтан оқыту)

Кәсіби қызмет саласы  және объектілері

МАРКЕТИНГ мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры келесі салаларда талдау, ғылыми-зерттеу, ұйымдастырушылық-басқарушылық (әкімшілік) және білім беру (педагогикалық) қызметті жүзеге асыра алады: салалық және аймақтық нарықтарды зерттеу, әртүрлі меншік түріндегі шаруашылық субъектілердің маркетингтік ортасын зерттеу;  кәсіпорынның маркетинг жүйесін жетілдіру; кәсіпорынның маркетингтік стратегиясын қалыптастыру. Маркетингті қолдану аясы өте кең. Түлектердің кәсіби қызмет объектілері болып табылады: мемлекеттік мекемелер,  қызмет көрсету кәсіпорындары, әртүрлі экономикалық, өндірістік және делдал кәсіпорын ұйымдары,  халықаралық сауда палаталары, сауда үйлері, көлік және коммуникация,  жобалық және ғылыми-зерттеу институттары,  қоғамдық ұйымдар, ғылыми-зерттеу, білім беру мекемелері.

 Кәсіби қызмет түрлері

МАРКЕТИНГ мамандығы бойынша бакалавр кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

ұйымдық-басқару қызметі кез келген шаруашылық субъектісінің маркетинг қызметін басқаруда маркетинг-менеджменттің ғылыми-әдітемелік және ұйымдық-технологиялық базасын, қағидалары мен технологияларын қолдану негізінде тиімді жүйе жасауды қарастырады;

өндірістік-технологиялық қызмет бакалаврдың адами ресурстарды басқару,   қамсыздандыру, өндіріс және қаржы бөлімдерінің мамандарымен бірге материалдық-техникалық қамсыздандыруды, өндірістік, инновациялық және өткізу қызметін тиімді жүргізу үшін және нарықтағы бәсекелес басымшылықты қамтамасыз ету үшін іске асырылады;

қызмет көрсету- пайдалану қызметі бакалаврдың маркетинг бойынша шаруашылық субъектісінің қызмет көрсету саясатын жүргізуді  негізгі және қосымша қызмет бойынша қарастырады; қатынас шығындарының және қызмет көрсету тиімділігінің есебі; қызметті жылжыту, қызмет сапасын қамтамасыз ету;

– есептік-жобалық қызмет маркетинг бөлімінің ұйымдық құрылымын таңдаудан, маркетинг бюджетін және бизнес-жоспарды жасаудан, тауар ассортиментін тиімділендіру бойынша есептерді жүргізуден, тарату, тауар қозғалысы және жылжыту  жүйесін есептеуден тұрады;

– тәжірибелік-зерттеу қызметі бакалаврдың ұйымның инновациялық саясатын жасаудан және ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарын және маркетингтік зерттеулер жүргізуден тұрады;

–  білім беру (педагогикалық) қызметі  осы мамандық саласында жалпы білім беру және орта арнаулы білім беру, сонымен қатар кадрлардың біліктілігін жоғарылату және қайта дайындау курстарында  маркетинг пәнінен оқыту қызметімен байланысты.

Кәсіби қызмет бағыттары

маркетингтік қызметті жоспарлау;

-маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу;

-компанияның маркетингтік мүмкіндіктеріне бағалау жүргізу (SWOT-талдау әдісі, GAP-талдау, STEP-талдау);

-корпоративті стратегияны қалыптастыру;

-функционалдық стратегияны жасау;

-тауар және баға саясатын жасау және жетілдіру;

-нарықта өткізу және тауарды жылжыту жүйесін ұйымдастыру;

-нарықта тауар және қызметтерді жылжыту үшін маркетингтік коммуникацияны қолдану;

-нарықта бәсекелестік артықшылықты қамтамасыз ететін маркетингтік стратегияны тарату;

-маркетинг қызметіне тексеру, аудит және бақылау жүргізу

Кілтті құзіреттілігі

Заманауи мамандардың құзіреттілігіне қойылатын жоғары талаптар МАРКЕТИНГ  мамандығының түлегіне келесі кілтті құзіреттілікті міндеттейді.

1) әмбебап  (жалпы) құзіреттіліктер:

-жалпы -ғылыми,

-аспаптық,

-әлеуметтік-тұлғалық,

-жалпы мәдени;

2) пәндік-мамандандырылған (кәсіби) құзіреттілік:

-жалпы кәсіптік,

-бейіндік және арнаулы.

«Маркетинг» мамандығының оқу жоспары ресейлік жоо-ларының оқуымен тығыз байланысты юолғандықтан екі дипломды бағдарламаны жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

                                                 Бакалавриат Магистратура
Арнайы және кәсіби пәндер Элективті Арнайы және кәсіби пәндер Элективті
3.1 Жалпыға бірдей міндетті пәндер

Шет тілі(базалық курс )

Қазақ (Орыс ) тілібазалық курс )

Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Кәсіби қазақ(орыс) тілі

3.2Мамандығы бойынша міндетті пәндер

Экономикалық теория

Микроэкономика

Макроэкономика

Маркетинг

Бухесеп және аудит

Қаржы

Менеджмент

Математика

Маркетингтік зерттеулер

Маркетингті басқару

 

3.3 Таңдау бойынша пәндер

Инноватика

Бизнеске кіріспе

Логикалық ойлауды дамыту

Жұмыс үрдісі мен іскерлік хат

Құқықтық бизнесті қодау

Зияткерлік меншік құқыққтары

Бизнес жоспар

Жобаларды басқару

Инвестициялар

Салық пен салық салу

3.4 Мамандық бойынша таңдау пәндері

Баға және бағаның құрылуы

Экономикадағы стратегиялық әдістер

Стандарттау,сертификаттау және метрология

Брендинг

Маркетингтік логистика

Маркетингтік коммуникациялар

Жарнамалық өнер

Маркетингтік қызметтер

Ғаламтор-маркетинг

Өркениет және дәстүр

Мерчендайзинг

Стратегиялық маркетинг

Маркетингтік талдау

Сауда экономикасы

Халықаралық сауда

Халықаралық маркетинг

3.5 Қосымша таңдау

Ағылшын тілі (сетификатталған курс)

 

Шет тілі (кәсіби)

Тарих және ғылыми философия

Маркетинг-менеджмент

Педагогика

Психология

Менеджмент

Project management (advanced course)

Магистерлік зерттеулердің технологиясы

Инновациялық маркетинг

Практикалық маркетинг

Инновациялық жобалардың маркетингі

Партизандық маркетинг

Сатуды басқару

Қаржы ұйымдарындағы маркетинг

Trade-маркетинг

Сақтандыру маркетингі

Тазабеков Куаныш Амеркулович — Экономика ғылымдарының кандидаты, профессор, «Тұран» білім беру корпорациясының вице-президенті, «Тұран» университетінің бірінші проректоры, Қазақстандық маркетинг қауымдастығының президенті, Қазақстанның ақпараттық-энциклопедиялық каталогының (КиНЭС) бас редакторы.

Разакова Дина Ибрагимовна —  PhD, Экономика ғылымдарының кандидаты, Тұңғыш Президент Қоры жанындағы ғылым жөніндегі кеңестің мүшесі – «Елбасы», Қазақстан Маркетингтік Ассоциациясының стратегиялық даму жөніндегі директоры, «Логистика (сала бойынша)» мамандығы бойынша РОӘС мүшесі.

Мусалиева Роза Джалиловна – «Маркетинг және логистика» кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к, доцент. Әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі облыстық үш жақты комиссияның мүшесі. CMILT логистика және көлік мамандарының ғаламдық қауымдастық мүшесі.

Тлеубердинова Айжан Тохтаровна – экономика ғылымдарының докторы, “Маркетинг және логистика”кафедрасының профессоры. Үш тілде 200-ден астам ғылыми жарияланымдардың авторы, оның ішінде: 8 монография, 15 оқулық, 6 оқу құралы, 12 электрондық оқулық. “Туристік саланы ұзақ мерзімді дамытудың факторы ретінде Қазақстан Республикасының брендін қалыптастырудың теориялық және практикалық негіздері” ғылыми жобасының жетекшісі; GeKaVoc халықаралық ғылыми жобаларының орындаушысы – логистика, Қазақстанның тұрақты энергиямен жабдықтау мехатроникиясы саласында кәсіби білім беру, 4 жоғары қонақ үй мектебін (TEMPUS) құру; “Инновациялық үдерісті тиімді басқару тетігін жасау және проблемаларды анықтау мақсатында Қазақстан Республикасында инновацияларды коммерцияландыру процесін зерттеу”ғылыми жобасының орындаушысы. Ғылыми зерттеу бағыты: стратегиялық маркетинг, логистика, туризмдегі кәсіпкерлік.

Кулик Вероника Борисовна – т.ғ.к. 05.13.10 «Әлеуметтік-экономикалық жүйелердегі менеджмент» мамандығы, «Маркетинг және логистика» кафедрасының доценті. 40-тан астам ғылыми мақалалардың авторы. Қазақстан үшін 1С бағдарламалық қамтамасыздандыруды локализациялаудың халықаралық жобасын басқарды. Оның техникалық және экономикалық салалардағы білімдері, кәсіпорындарда бағдарламалық қамтамасыздандыру мен мәліметтер базасын енгізу, экономикалық бағдарламаларға кеңес беру, аймақтық оқу орталықтарын құру, мамандарды аттестациялау және сертификаттау бойынша жобаларды басқару бойынша көп жылдық тәжірибесі бар. Ғылыми қызығушылықтары: кәсіпорынды басқарудағы сандық технологиялар, білім берудегі ақпараттық технологиялар.

Чакеева Карлыгаш Сайлаубаевна – «05.13.06-Технологиялық үдерістерді және өндірісті автоматтандыру және басқару (салалар бойынша)» мамандығы бойынша т.ғ.к., “Маркетинг және логистика” кафедрасының доценті, Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының академигі – ХАА. Еуропалық логистикалық қауымдастықтың мүшесі.

Үш тілде 70-тен астам ғылыми жарияланымдардың авторы. Соңғы 5 жылда логистика саласындағы ғылыми жобаларға қатысып, оның ішінде “Communication and Transfer Center Logistics”-оқу және өндіріс (Германия) арасындағы стратегиялық міндеттерді қою және шешу үшін халықаралық ғылыми жобаға қатысты. Қазіргі уақытта «Логистикалық жүйелерді басқару механизмдері» жобасының жетекшісі болып табылады».

Ғылыми зерттеу бағыты: логистика саласында оқыту мен өндіріс арасындағы стратегиялық міндеттерді шешу, сонымен қатар Автоматтандыру және басқару.

Иманбекова Мейрамгул Ахметбековна – техника ғылымдарының кандидаты, «Маркетинг және логистика» кафедрасының Жоғары аттестациялық комиссиясының доценті. 100-ден астам ғылыми жарияланымдардың авторы. «Инновациялық технологиялар және Қазақстандағы маркетинг пен логистика әдісі» зерттеу тақырыбына қатысты, «Интерактивті оқыту әдістері» тақырыбында авторлық шеберлік сыныбын жасап, өткізді. Ғылыми қызығушылықтары: логистика. көліктік логистика, қойма логистикасы, жалпы көлік мөлшерлемесі.

Беккулиева Бахыт Молдосалиевна – Техника ғылымдарының кандидаты, мамандығы 05.18.15- Азық-түлік тауарларын зерттеу және тамақ өнімдерінің технологиясы, «Маркетинг және логистика» кафедрасының доценті. Үш тілде 100-ден астам ғылыми жарияланымдардың авторы. Ғылыми қызығушылықтары: маркетингтік коммуникациялар, маркетингтік жоспарлау, сервистік маркетинг, тұтынушылар мінез-құлқы, бренд-менеджмент, тұтынушылар мінез-құлқының типологиясы, маркетингтік менеджмент, нейромаркетинг

Давлетова Майра Турысбековна – кономика ғылымдарының кандидаты, Маркетинг және логистика кафедрасының доценті (Жоғары аттестациялық комиссияның доценті).

100-ден астам ғылыми жарияланымдардың авторы: 10 оқу-әдістемелік құрал (соның ішінде РОӘС атауымен), 2 монография, Scopus мәліметтер базасында индекстелген журналдағы мақалалар және т.б.

Екі зерттеу тақырыбын басқарды. Қазіргі уақытта ол «Қазақстандағы инновациялық маркетинг және логистикалық технологиялар» атты үшінші ғылыми тақырыпты жүргізеді.

Ағылшын тілінде сөйлейді: IELTS сертификаты бар.

Ғылыми қызығушылықтары: маркетинг, жарнама, инновация, халықаралық сауда.

Маркетинг және логистика менеджменті бөлімінің төрағасы.

Кренгауз Ирина Наумовна –  08.00.01 Экономикалық теория мамандығы бойынша экономика ғылымдарының кандидаты, «Маркетинг және логистика» кафедрасының доценті. 100-ден астам ғылыми жарияланымдардың авторы, соның ішінде үш монография, екі оқу құралы. ANS ретінде ол Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің гранттық бес тақырыбына қатысты.

Ғылыми қызығушылықтары: әлемдік экономиканың жаһандануы, халықаралық және аймақтық экономикалық интеграция, инновациялық ынтымақтастық.

Тышканбаева Мансия Букаринам-ф.ғ.д., доцент. Ресей ғылым академиясының Сібір филиалының Теориялық және қолданбалы механика институтында кандидаттық диссертациясын аяқтады.

1997 жылдан бастап ЖОО-да экономикалық мамандықтардың ақпараттық-математикалық циклі пәндерінен сабақ береді. Қазіргі уақытта ол жаңа «Логистика» мамандығы бойынша оқу жоспарлары мен бағдарламаларын дайындаумен және дайындаумен айналысады, сонымен қатар инновациялық позициядан студенттер мен магистранттарға арналған оқу-әдістемелік құралдарды жасау үстінде. Үш тілде 50-ден астам ғылыми жарияланымдардың, қазақ және орыс тілдеріндегі оқулықтар мен оқу құралдарының авторы.

Таракбаева Раушан Ерболатовна – ехника ғылымдарының кандидаты, маркетинг және логистика кафедрасының доценті.

Негізгі ғылыми жетістіктері: 75 жарияланымның, 10 инновациялық патенттің және Қазақстан Республикасының авторлық куәлігінің авторы; «Болашақ» стипендиясының иегері. Зерттеу бағыттары: коммерциялық емес ұйымдардағы маркетинг, тұтынушылардың мінез-құлқы, жүктану ғылымының негіздері, тауартану және тауарларға сараптама, тамақ сапасының негіздері, сапа менеджменті.

Джумадилдаева Жания Бакитовна – 6D050600- «Экономика» мамандығы бойынша PhD, «Маркетинг және логистика» кафедрасының аға оқытушысы. Үш тілде 25-тен астам ғылыми мақалалардың авторы. Тұран университетінде ENACTUS халықаралық студенттер қозғалысына жетекшілік етті (жетістіктері туралы дипломдарым бар). «AR-Kuat» ЖШС маркетингтік стратегиялары бойынша кеңесші. «Қазақстан Республикасының іскери тауашаларын маркетингтік зерттеу», «Маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу» тақырыптары бойынша тренингтер әзірленді және өткізілді.

Ғылыми қызығушылықтары: франчайзинг, франчайзингтік қатынастар, маркетингтік зерттеулер, маркетинг, кәсіпкерлік қызметтің интеграцияланған нысандары.

Асанова Тумар Амангельдиновна – Экономика магистрі, Маркетинг және логистика кафедрасының аға оқытушысы. 80-нен астам ғылыми мақалалардың авторы.

Ғылыми қызығушылықтары: маркетинг, маркетинг менеджменті, банктік маркетинг, маркетингтік коммуникациялар, халықаралық маркетинг, бренд менеджменті, тұтынушы мінез-құлқының типологиясы, маркетингтік зерттеулер, өндірістік маркетинг, әлемдік логистикалық жүйелер, сапа менеджменті.

Мухияева Динара Мухтаржановна – «6D051700-Инновациялық менеджмент» мамандығы бойынша PhD, «Маркетинг және логистика» кафедрасының доценті. Үш тілде 35-тен астам ғылыми мақалалардың авторы. Ол «Болашақ» халықаралық бағдарламалар орталығының Мәскеудегі өкілдігімен және G-global жастар қозғалысының штаб-пәтерімен байланыс алаңының қызметіне жастарды тарту саласындағы ынтымақтастық туралы келісім жасасуға қатысты.

Ғылыми қызығушылықтары: ұлттық инновациялық жүйе, кәсіпорындардың инновациялық қызметін қаржыландыру, инвестициялар мен инновациялар.

Каирова Әсел Ахатқанқызы – экономика ғылымдарының магистрі, Маркетинг мамандығы бойынша, Маркетинг және логистика кафедрасының аға оқытушысы. 50-ден астам ғылыми жарияланымдардың авторы. Ол жетекші шетелдік фармацевтикалық компанияда және медицина саласындағы қазақстандық консалтингтік компанияда маркетолог және менеджер болып жұмыс істеді.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі қаржыландыратын «Елдің инновациялық дамуы контекстінде қазақстандық брендтің қалыптасуы» атты ғылыми-зерттеу жобасын әзірледі және қатысты. Ол менеджердің орысша-ағылшынша-қазақша сөздігін жасау тобының мүшесі болды. Ол Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының Қоры Жас ғалымдар кеңесінің ұйымдастыруымен XII Халықаралық ғылыми конференциясында «Брендтің сәйкестігі» тақырыбында авторлық шеберлік сыныбын жасап, өткізді.

Ғылыми қызығушылықтары: маркетинг, брендинг, B2B маркетингі

Егизбаева Гульнур Керимхановна – 6М050800 «Есеп және аудит» мамандығы бойынша ғылым магистрі, «Маркетинг және логистика» кафедрасының аға оқытушысы. 1 оқу құралының және үш тілде 50-ден астам ғылыми мақалалардың авторы.

Есбосынова Айнура Кудайбергенкызы –  6M050600-Экономика мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі, Маркетинг және логистика кафедрасының аға оқытушысы, 10-нан астам ғылыми мақалалардың авторы.

Ғылыми қызығушылықтары: экономика, экономикалық тұрақты даму, маркетингтік тәсіл.

Мухамедкаримова Анелия Маликовна — Mind Style ЖШС директоры, орынбасары Қазақстандық Маркетинг Ассоциациясының директоры, маркетинг бойынша сарапшы, Қазақстан Маркетологтар Клубының негізін қалаушы, маркетинг және өнімді өткізу, маркетинг, сату және сервистегі бизнес-процестерді автоматтандыру бойынша жұмыстарының авторы. Ливерпуль маркетинг университетінде MBA, Ұлыбритания. Сертификат иесі Жоғары білім туралы педагогика сертификаты, HARVARD Дерек Бок Оқыту және оқыту орталығы, АҚШ.

Альфонз Энтони — Еуропалық логистика қауымдастығының вице-президенті, PhD, Будапешт метрополитен институты (Венгрия).

Лукиных Валерий Федорович — Сібір логистика қауымдастығының президенті, экономика ғылымдарының докторы, физика-математика ғылымдарының кандидаты, профессор, Ресей инженерлік академиясының корреспондент-мүшесі, жетекшісі. ҚМСУ логистика бөлімі.

Роланд Гизе – Экономика ғылымдарының докторы, Зиттау-Герлиц қолданбалы ғылымдар институтының профессоры (Германия).

Элеонора Танкова – PhD, Варна еркін университетінің экономика факультетінің деканы (Болгария).

«Аскарбеков және PlankionGroup»  «ТИКЕТОН» ЖШС коммуникациялық агенттігі

«ChallengerGroup» компаниясы

«Розница.kz» ЖШС

«LG Electronics Almaty Kazakhstan» компаниясы

ID-GROUP Халықаралық кәсіпкерлік академиясы

SolBridge International School of Business Woosong University

BISAM

Қазақстан Республикасы Маркетинг Академиясы

Плеханов атындағы Ресей экономика университеті

London School of Marketing

DAMURecearchGroup Маркетингтық және социологиялық зерттеулер агенттігі

«Маркетинг және логистика» кафедрасы мынадай шетелдік жоо-лармен қарым-қатынастарда: London School of Marketing (Ұлыбритания), Варна Экономикалық университеті (Болгария), М. Рыскулбеков атындағы Қырғызстан экономикалық университеті (Қырғызстан), Istanbul University (Туркия), Istanbul Arel University (Туркия).

«Маркетолог және логист» студенттік ғылыми үйірмесі

Студенттердің мақалаларын студенттік альманахта жариялару

Студенттердің  « Тиімді тайм-менеджмент» тренингіне қатысуы

Студенттердің «Заманауи ғаламтор-жарнама Қазақстанда» мастер-сыныбына қатысуы

Студенттердің бизнес-жобалары « Бизнес аяқ астында» «Бизнес-оқыту»

Студенттердің TuranInnovation» бизнес-жобалар конкурсына қатысуы

Студенттердің жыл сайынғы қайырымдылық жәрмеңкесіне қатысуы

Студенттердің «Тілдер күніне» қатысуы

 

Маркетолог – келешегі бар мамандықтардың бірі болып табылады.Бітірушілер көптеген мүмкіндіктерге ие болады. Маркетолог – барлық салаларда керек адамдар болып есептеледі, себебі олар компанияны бәсекелестікке дайындайды.

Мусалиева Роза Джалиловна

 «Маркетинг және логистика» кафедрасының меңгерушісі

 т.ғ.к., доцент

r.musaliyeva@turan-edu.kz

+7 701 765 67 35

206-40-26 вн.723

Skip to content