Бүгінгі таңда психолог мамандығы білім саласында, өндірісте, қызмет көрсету саласында, әлеуметтік көмек жүйесінде, бизнес саласында және жеке тиімділікті арттыруда сұранысқа ие. Психологтар психодиагностикалық және түзету жұмыстарын, психологиялық ағарту, психологиялық кеңес беру және психотерапияны жүргізеді. Психолог-мамандарды даярлау бағдарламасы мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес келеді және гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық, Жалпы кәсіптік цикл пәндері мен мамандану пәндерін қамтиды. Біздің білім алушылар оқу-зерттеу және ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысады, психология бойынша ғылыми үйірмелерге қатысады, ғылыми конференцияларға, олимпиадаларға қатысады.

ҰБТ бойынша бейіндік пәндер: биология + география

КТ бойынша бейіндік пәндер: биология + география

Оқу мерзімі: 4, 3, 2 оқу жылы

Оқыту тілдері: қазақ, орыс

Оқу түрі: күндізгі, сырттай қашықтықтан оқыту технологиясы

“Психология” мамандығы бойынша білім алушылар екі мамандық бойынша білім ала алады: Практикалық психология, құқық психологиясы

Оқу нәтижесі бойынша “практикалық психология” / “құқық психологиясы” білім беру бағдарламасының дипломының қосымшасында көрсетілген “Психология” мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдар бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.»

Бағдарлама кімге бағытталған

  1. Практикалық психология

Практикалық психология саласындағы маман психологиялық орталықтарда, жеке компанияларда, қоғамдық және коммерциялық емес ұйымдарда қызметін жүзеге асырады, жеке практикалық қызметті және т. б. жүргізеді.

2.Құқық психологиясы

Құқық психологиясы саласындағы маман психология, құқықтық ғылымдар және сот психиатриясы білімін қамтитын кешенді білімге сүйене отырып, Құқық қорғау органдарында өзінің кәсіби қызметін жүзеге асырады.

* әртүрлі жас топтарының психологиялық ерекшеліктерін білу;

* жеке және топтық психологиялық кеңес беру негіздерін білу;

* практикалық психолог жұмысының түрлі бағыттарының теориялық негіздерін білу;

* психодиагностикалық құралдарды білу;

* психологияда эксперимент жүргізудің практикалық дағдыларын алу.

2.Құқық психологиясы

* Тұлғаның жалпы және құқықтық әлеуметтенуінің негіздерін, дағдарыстық жағдайда тұлғаның ерекшеліктерін білу;

* Қылмыстың себептерін және қылмыскерлердің жеке-психологиялық сипаттамаларын түсінудің психологиялық тәсілдерін білу;

* Қылмыстық мінез-құлықтың түрлі формаларының алдын алудың ғылыми-теориялық және қолданбалы негіздерін, балалардың, жасөспірімдердің және олардың отбасыларының психологиялық мәселелерін заңдық маңызы бар контексте білу;

* Қылмыстық және азаматтық процестегі клиникалық және сот психологиясы, кешенді сот психологиялық-психиатриялық сараптама мәселелерін білу.

“Практикалық психология” мамандану модульдері-21 кредит
3 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр
Танымдық процестер теориясы модульі Психологиялық көмек негіздері модульі Арнайы психология модульі Әлеуметтік ортадағы қарым-қатынас психологиясы модульі
Сенсорлы-перцептивті процестер психологиясы Жеке психотерапия Hейропсихологиялық диагностика отбасы және неке психологиясы
Когнитивті психология Топтық психотерапия Aутистік спектрдің бұзылуларын диагностикалау және түзету Конфликтология
“Құқық психологиясы” мамандану модульдері-21 кредит
3 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр
Модуль-медиация және конфликтология негіздері Модуль-Заң психологиясы Модуль – қылмыстық сот ісін жүргізуде арнайы білімді қолдану Модуль-дағдарыстағы тұлға психологиясы
Медиация негіздері Заңтанудағы клиникалық психология Сот психиатриясы Девиантты мінез-құлық психологиясы
Конфликтология Виктимология Соттық медицина Экстремалды және төтенше жағдайлар психологиясы

Қасымжанова Анар Алиакпаровна, «Психология» кафедрасының меңгерушісі, психология ғылымдарының кандидаты, доцент,  кеңес беруші психолог, НЛБ, Эриксон гипнозы, Жүйелі отбасылық психотерапия салаларының маманы, НЛБ сертификатталған тәжірибешісі

 

Исламгулова Светлана Константиновна, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, ғылым және аккредитация бойынша проректоры.

«Творческая педагогика» ғылыми-әдістемелік журналының бас редакторы.

 

Хайруллин Гриф Тимурович, педагогика ғылымдарының докторы, профессор. Татарстан Республикасының еңбегі сіңген ұстазы, Өзбекстан Республикасының еңбегі сіңген ұстазы

 

Тихомирова Светлана Владимировна, психология ғылымдарының кандидаты, PhD., психология кафедрасының доценті, транзактық талдау тұжырымдамасын қолданушысы кеңес беруші психолог (Санкт-Петербург), «Прима» тренингтік орталығының директоры,  сертификатталған бизнес-тренер. НЛБ маманы (ППЛ), Сертификатталған коуч (Москва).

 

Хананян Анаит Аркадьевна, психология ғылымдарының кандидаты, PhD., психология кафедрасының доценті№ мамандану салалары: Тұлғалық-бағытты терапия (США). Экзистенциалдық психологии мектебі (Германия). Жарақаттану психологиясы (Университет Миссури, Колумбия, США). НЛБ (Москва).

 

Хон Наталья Николаевна,  PhD докторы, психология кафедрасының доценті, кеңес беруші психолог.

Мамандану салалары: Leadership Workshop, TOT for Sales Training, Harammach and Partners, Maximizing Human Capital, Steering Success, Changes facilitation, Бағалау орталығы технологиясы, How to attract and retain talented employees

 

Саммерс Данна Галдышаевна, PhD докторы, психология кафедрасының доценті, кеңес беруші психолог.

Мамандану салалары: Адам ресурстарын басқару, People you need, Сату тиімділігі, Тиімді басқару, Ювеналды Әділет, Халықаралық адам құқығын талдау.

 

М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті (Ресей);

Практикалық психология институты (Германия, қ. Лейпциг);

Балтық халықаралық академиясы (Латвия, қ. Рига);

Карлов университеті (Чехия Мемлекеті, қ. Прага);

Волгоград мемлекеттік әлеуметтік-педагогикалық университеті (Ресей, қ. Волгоград)

П.Г. Демидов атындағы Ярославль мемлекеттік университеті (Ресей, қ. Ярославль)

– орта және жоғары оқу орындарындағы психолог;

– кәсіптік бағдарлау және кәсіптік оқыту орталықтарында, қалалық және республикалық жұмыспен қамту орталықтарында психолог;

– қоғамдық пікір мен саяси технологияларды зерттеу орталықтарындағы психолог;

– өндірістік кәсіпорындардағы психолог (персоналмен жұмыс жөніндегі менеджер);

– спорт ұйымдарындағы психолог;

-медициналық ұйымдар мен емдеу-алдын алу мекемелеріндегі психолог;

– құқық қорғау ұйымдарындағы және пенитенциарлық мекемелердегі, оңалту және әлеуметтік бейімдеу орталықтарындағы психолог;

– ғылыми-зерттеу ұйымдарындағы ғылыми қызметкер.

Касымжанова Анар Алиакпаровна

«Тұран» университеті, Алматы қ., Сәтпаев көшесі, 16-18-18а

 тел.: +7(727) 260-40-28 (ішкі 728), офис 517

Skip to content